varpstis

varpstis
var̃pstis sm. (2) , NdŽ, , varpstìs (4) [K], DūnŽ; L, Rtr, varpstìs sf. (4) NdŽ; Sut, MitII127(Rg) 1. Lex82, Q495, I, N, [K], M, Įsr žr. varpstė 1: Jei tie paskutiniejai [narveliai] nėra par daug išilginti, tuomet išrodo kaip varpstis, ir jie tankiausiai duoda pradžią plaušoms medžių Kos17.ant varpstės užvyniotų siūlų kiekis: Kad būtų iki to laiko dvylika var̃psčių priverpta NdŽ. 2. SD1142, SD80,299 senovinio verpimo prietaiso dalis kuodeliui pritvirtinti: Viršus varpsčio SD164. 3. NdŽ žr. varpstė 2: Tad pradėjau dirbti šventūsius, šaukštus, varpsčius ir vežioti po atlaidus . 4. žr. varpstas 4: Moterys par žiemą turi daug var̃psčio Stč. 5. LKAI141(Sml, Rm, Vad, Slv, Pgg, End, Bt, Krž, Klm, Krtv, Ms) žr. varpstė 6: Varpstìs – kur girnakūlį užmauna DūnŽ. Akmuo sukas an varpstiẽs Grd. Nu varpsties nukela girnas su ožiu Šts. 6. LKAI141(Pkp, NmŽ) žr. varpstė 7. 7. LKAI139(Šk, Btg, Kv, Grd, End, Krtv, Pd) žr. varpstė 8: Varpstẽlis LKAI139(Rdn). 8. ŠT9 žr. varpstė 11: Pati gaspadoriaus … norėjo peržengti per varpstį besisukančio mašyno Kel1882,276. | Atomų dalelės, elektronai skrieja aplink savo varpstį Vd. | prk.: Varpstimi kiekvieno pasakymo turi būti atrodomas veiksmažodis arba sakinio tarinys Vd. Ypačiai Šernius buvo varpstis, apie kurią sukosi visa „Aušros“ pradžia J.Šliūp. 9. LKAI56(Vad) žr. varpstė 12. 10. BzF195, žr. varpstė 13: Paimk var̃pstį, iš šulinio kibirą reik ištraukti Dov. Var̃pstį įkišk apyniams vynioties Dov. Apyneli žaliasis, pūroneli gražiasis, tau spurganos ant varpstelio, mun vainikas ant galvelės D15. Visi 5 žmonės išpuolė į vandenį, du galėjo dar su varpsčiais išgelbamu būti, ale trys nuskendo LC1887,14.ietis: Ginklai jų buvo ragotinės, kardos, didelės vilyčios, seidokai, gelžies varpstys užtručytos, kurias iš atstu ant neprietelių laidė S.Dauk. 11. žr. varpstė 14: O liktoras buvo iš čysčiausio aukso, teip varpstis, kaip jo žolės BB4Moz8,4. 12. P, Mt bot. toks grybas (Fusidium).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ailis — sm. (1) 1. kuoka, lazda: Paimsiu aš tau ailį ir duosiu par staibį Kv. Paimk ailį ir nukrapštyk obuolių Dov. 2. žvejybos varpstis, spandant tinklus; lazdelė tinklui prismeigti, kad nepaplauktų: Ans pasiėmė ailį tinklaitį prikalti Kin. Reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkibti — apkìbti 1. intr., tr. aplipti, prisikabinti iš visų pusių: Par arimus einant, labai kojos apkim̃ba Šll. Nedėk kepurę į lovą – pūkais apkìbs Up. Radęs krūvą sausų lapų, ridinėjas juose patol, pakol visas apkimba Blv. Atsikėlė paršas iš migio,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apynovarpstis — sm. (1) 1. apynkartė: Apynovarpsčių reik tašyti Vž. 2. Rt prk. kas aukštas, ištįsęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apyvarpstis — sm. (1) Grg apyvarpstė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • boba — sf. (1) 1. R, K menk. ištekėjusi moteris; sena moteris, senė: Vetuša boba SD4. Da boba drūta, apie pečių sukas kai ratas Klt. Drūta (tvirta) boba, nei su girnoms nesumaltum B. Boba – gana stora, raudona, dikta, pilvota Žem. Susisėdę bobos i plepa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stūma — stūmà sf. (4) DŽ, NdŽ 1. Rtr, Ser, KŽ, LKAI40, Plv, Ldvn, Vrb, Gž, Sb, Gdž, Nmč durų skląstis, sklendė, velkė: Tėvas su motina gulėjo visados klėtyje užsistūmę stūma V.Piet. Trūko stūmos, ir durys parvirto A1884,397. Stūma prie durių daugiausia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvėrė — tvėrė̃ sf. (4) K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, tverė 1. I, Jn(Kv), LKAI115(Grz, Pln), Šv, Krkl, Klm, Rs, Plng, Tl, Vkš, Žd, Kair, Mšk įtaisas dalgiui prie koto pritvirtinti, dalgio įtvaras: Kur dalgį suvytura su plėša pri koto, bus tvėrė̃ J. Su tvėrè… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”